Skoči na traku sa alatkama

Sajt namenjen stanovnicima Vraneške doline, i svih koji žele da predstave svoje mesto.

1 min read

Ovo je stranica za stanovnike (i one koji su rođeni u mestu) Čokrlije Vraneška dolina Čokrlije -  mesto u Vraneskoj...

1 min read

STARICA Starica jadna, veliki teret, Sa mukom teškom, kroz život nosi, Bolan joj svaki korak i pokret; Stisnutih zuba boli...

1 min read

Ovo je moj dom... Čim se malo zađe uz  dolinu reke Ljuboviđe, opkoljenu oblim padinama obraslim gustom listopadnom šumom koja...

1 min read

LJUBOVIĐA LJUBOVIĐA LJuboviđa - reka mala                           Tek u zoru napuštaju Bogata je ribom bila                                Malu, hladnu, brzu reku Po njoj...

1 min read

Ovde vam predstavljamo još jednog majstora u izradi predmeta od drveta Reč je o Mašanu Bojiću iz (Tomaševa)  Bijelog Polja...

1 min read

Ovo je delo zvano "Aždaja" napravljeno vrednim rukama vrsnog majstora u obradi drveta TATOMIRA RUDIĆA iz Ravne Rijeke.  

1 min read

Ovo je ulaz u Vranesku dolinu, kroz koju, kroz živopisne predele, pored reke LJuboviđe vijuga novi široki asfaltni put prema...

You may have missed

1 min read
1 min read
1 min read